Museum Jan van Riebeeckhuis
 

Missie



Shadow

Het Museum Jan van Riebeeckhuis wil de samenleving kennis laten maken met zowel de persoonlijke geschiedenis van de zeventiende-eeuwse ontdekkingsreiziger Jan van Riebeeck als ook met zijn belangrijke rol in de ontwikkeling van Zuid-Afrika in de zeventiende eeuw. Jan van Riebeeck wordt gezien als stichter van de vroegere Kaapkolonie in Zuid-Afrika. Het museum is in 2011 opnieuw ingericht en toegankelijk gemaakt voor bezoekers. Kern van de nieuwe inrichting is een videopresentatie over het leven van Jan van Riebeeck. Klik hier voor een korte impressie van de multimediale tentoonstelling. Ook zijn informatieschermen over de historische relatie tussen Culemborg en Zuid-Afrika en een verder is het museum ingericht met 17e eeuws meubilair met daarbij extra aandacht voor de VOC. Bij het museum hoort ook een kruidentuin. Deze wordt verzorgd door een groep vrijwilligers. De openstelling van het museum wordt verzorgd door de verhuurder van de beneden-etage van het gebouw waarin het museum is gevestigd. Er is een plan ontwikkeld om door middel inrichting van een 17e eeuwse documentenkast ook historische informatie te gaan geven over de rol van andere Culemborgers voor Zuid-Afrika en de VOC. Door middel van een website, verspreiding van folders en gidsjes wordt extra bekendheid aan het museum gegeven. Er is extra aandacht voor bezoek van scholen. Jaarlijks wordt in het museum een extra accent aan de expositie gegeven verband met het thema voor Open Monumentendag. Kerntaken van het museum zijn het behoud, beheer van de bestaande collectie.