Museum Jan van Riebeeckhuis
 

Het huisShadow
Het Jan van Riebeeckhuis is een zestiende-eeuws dubbelpand gelegen aan de Achterstraat 36-38, vlak achter het middeleeuws stadhuis in het historische centrum van Culemborg. Tussen ongeveer 1640 en 1740 was het vooraanstaande geslacht Gaesbeeck eigenaar van het huis. Vanaf de zeventiende eeuw droeg het huis de naam De Fonteyn. Gedurende het eerste kwart van de zeventiende eeuw (1622-1623) heeft de toenmalige bewoner, de vooraanstaande procureur en notaris Govert Anthonisz. (1577-1653), de middeleeuwse dubbelwoning verbouwd. De oorspronkelijke structuur van het hoekhuis en de naastgelegen ‘camer’ werd gemoderniseerd door de panden te verhogen en door de toepassing van renaissancistische trapgevels, die kenmerkend waren voor de streekarchitectuur. Nog altijd zijn de middeleeuwse en zeventiende-eeuwse elementen in het interieur en exterieur duidelijk aanwezig, zoals de balklagen, een gedeelte van het middeleeuwse muurwerk van het voorhuis en de zeventiende-eeuwse spiltrap. In 1966 droeg de gemeente het pand over aan de Nederlandse Stichting Jan van Riebeeckhuis. De Nederlandse Stichting Jan van Riebeeckhuis en de Stichting Jan van Riebeeck, Pretoria waren in staat om de benodigde financiering bijeen te brengen voor een intensieve restauratie van het pand tussen 1968-1971 door restauratie-architect C.W. Royaards. Tot 1980 was het pand een museum, waarna er een notariskantoor in gehuisvest werd. In 1985 vestigde het stadsarchief zich in het gebouw, dat in 2008 werd ondergebracht bij het Regionaal Archief Rivierenland te Tiel.

In de tuin worden planten getoond die Van Riebeeck zelf ook liet aanplanten in de tuin van het verversingsstation Kaap de Goede Hoop, de Old Company’s Garden. Eén van de parken in het huidige Kaapstad draagt nog steeds deze naam.