Museum Jan van Riebeeckhuis
 

OrganisatieShadow
De Stichting Museum Jan van Riebeeckhuis beheert zowel het gebouw als het museum dat in dit gebouw gehuisvest is. Om deze reden bestaat de stichting uit twee besturen, waarin de volgende personen vertegenwoordigd zijn:

Roland van Schelven – Voorzitter

Jack van Aken – Secretaris

Jan van den Broek – Penningmeester

Wim de Rooij – Lid

Henk van der Wielen – Adviseur bouwkunde

Maarten Grasveld – Adviseur tuin/beplanting

Lieneke Westerink – Conservator/Educator

Jaap Stegers – Lid/Educator

De tuin wordt door enkele enthousiaste vrijwilligers onderhouden.

 
De bestuursleden ontvangen geen bezoldiging. Alleen een vergoeding voor gemaakte onkosten.

Onze statuten kunt u hier inzien en ons beleidsplan voor de periode 2014-2018 hier.

Onze jaarrekening over 2012 kunt u hier inzien en het jaarverslag over datzelfde jaar kunt u hier inzien. Het jaarverslag over 2013 valt hier te bezichtigen.

Onze jaarrekening over 2016 kunt u hier inzien. In 2016 brachten 895 bezoekers een bezoek aan het museum. Daarbij waren twee scholen uit Culemborg en twee groepen studenten uit Zuid-Afrika.
Onze jaarrekening over 2017 kunt u hier inzien. 
Contactgegevens:
 
Stichting Museum Jan van Riebeeckhuis
T.a.v. Secretariaat/Jack van Aken
Eikeboom 41
4101 VA Culemborg
0345-531887
 
E-mail: info@janvanriebeeckhuis.nl
KvK nr. 51108356
RSIN/fiscaal nummer/BSN: 823096762
 
Wilt dit museum steunen?
Maak dan een bijdrage over op NL62 RABO 0157 775 453 t.n.v. Stichting Museum Jan van Riebeeckhuis. Bij voorbaat dank!