Museum Jan van Riebeeckhuis
 

NieuwsShadow

Wijnhandel in Jan van Riebeeckhuis

Wijnhandel Het rijksmonumentale Jan van Riebeeckhuis in Culemborg wordt naast een museum een wijnhandel. Tv-programmamaker en wijnhandelaar Klaas Drupsteen vestigt er zijn bedrijf. Al bij de eerste bezichtiging van het laatmiddeleeuwse pand wist hij het. “Ik kon het niet meer uit mijn hoofd zetten”, zegt de 48-jarige Utrechter. “Het klopt helemaal: er is ruimte voor een winkel en ook voor proeverijen die ik wil houden. Dat kan in het pand, maar ook in die prachtige tuin.” Achter de toonbank Van voor de camera naar achter de toonbank, het is een opmerkelijke stap voor de man die 2 jaar geleden nog het veelbekeken programma Hello Goodbye presenteerde. Tot hij daar tegen zijn zin van af werd gehaald. “Daarna maakte ik nog eenmalig een programma over wijn. Hoewel Jan Slagter van MAX heel enthousiast was over het concept, is het bij die ene keer gebleven.” De Fonteyn Wat nu? Iets met wijn, bedacht Drupsteen. Hij kwam uit bij het Jan van Riebeeckhuis, ofwel huis De Fonteyn, waar Zuid-Afrika-stichter Jan van Riebeeck in 1619 is geboren en waar op de bovenverdieping een klein museum aan hem is gewijd. De zaak begint december 2015.

Shadow

Stichting Stadsgidsen Culemborg

Foto Al verscheidene jaren verzorgt een kleine groep enthousiaste mannen en vrouwen stadswandelingen in Culemborg. Eerst gebeurde dat onder de vlag van de VVV. Later zijn de toenmalige gidsen zelfstandig doorgegaan als Stadsgidsengroep Culemborg. Sinds 2013 zijn zij de Stichting Stadsgidsen Culemborg. De Stadsgidsen hebben ruime ervaring in het rondleiden van groepen. Zij weten waar de historische gebouwen staan en kunnen u daar veel over vertellen. Ook kennen zij leuke plekjes en mooie doorkijkjes in de stad en vertellen u leuke anekdotes en interessante wetenswaardigheden. De wandelingen zijn gedurende het hele jaar voor elke dag van de week te bespreken. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de Stadsgidsen: http://stadsgidsenculemborg.weebly.com

Shadow
Open Monumentendag 2014

Open Monumentendag 2014

Op Open Monumentendag (zaterdag 13 september 2014) staat het Museum Jan van Riebeeckhuis de hele dag in verbinding met het Elisabeth Weeshuis Museum. Het Elisabeth Weeshuis Museum is de locatie van de officiële opening van Open Monumentendag. Zaterdagochtend om 9.45 uur start op het weeshuisplein een kunsttransport naar het Museum Jan van Riebeeckhuis. Het museum vroeg twee transporteurs van Theaternetwerk Surpluus om een bijzonder schilderij veilig naar het Jan van Riebeeckhuis te brengen. Het publiek is getuige van deze historische gebeurtenis en kan het transport vanaf het weeshuisplein door de binnenstad naar het Jan van Riebeeckhuis volgen. Bij aankomst rond 10.00 uur zal Bert Blommers het bijzondere kunstwerk onthullen. In de vorm van een educatieve activiteit is er op zaterdag de hele dag door een verbinding tussen het Elisabeth Weeshuis Museum en het Museum Jan van Riebeeckhuis. Kinderen tussen 8 en 12 jaar kunnen een uitdagende reisroute volgen door de binnenstad. Een kompas en een opdrachtenboekje liggen in beide musea klaar. Van harte welkom!

Shadow

Wijziging openingstijden

Na jaren van plezierige samenwerking is Pim van Veen makelaardij vertrokken uit het Jan van Riebeeckhuis. Hij gaat verder in het Drostehuis op Slotstraat 10-12 te Culemborg. We wensen Pim en collega’s alle succes in hun nieuwe onderkomen! In het Jan van Riebeeckhuis trekt ondertussen een nieuwe huurder. In verband met hun verhuizing is het museum tot 1 juli 2014 gesloten. Of de openingstijden na deze datum gewijzigd zullen worden is nog niet duidelijk. We houden u op de hoogte.

Shadow

Speciale band Culemborg met Mandela

BRON: Omroep Gelderland 6-12-2013 Van over de hele wereld stromen de reacties binnen op het overlijden van de voormalige president van Zuid-Afrika en vrijheidsicoon Nelson Mandela. Mandela overleed gisteravond na een lang ziekbed. Ook in Culemborg wordt stilgestaan bij zijn dood. De stad heeft een speciale band met Zuid-Afrika en de anti-apartheidsstrijd van Mandela. Dat heeft alles te maken met de stichter van de Kaapprovincie, Jan van Riebeeck. Die werd in de zeventiende eeuw in het centrum van de Lekstad geboren en dat zorgt nog steeds voor een speciale verbinding tussen Culemborg en Zuid Afrika. Klik hier voor een kort interview met burgemeester Van Schelven hierover, opgenomen in het Jan van Riebeeckhuis.   Condoleanceregister en vlag halfstok De gemeente Culemborg opent een condoleanceregister van 9 tot 13 december. En vandaag en op de dag van zijn uitvaart hangt de Culemborgse vlag halfstok op de Barbarakerk en op het stadhuis. Burgemeester Roland van Schelven laat weten dat ook voor Culemborg Mandela een belangrijke inspirator was: ‘Zo is veel inspiratie te putten uit zijn quotes. Wij volstaan met het noemen van een daarvan: ‘If you want to make peace with your enemy, you have to work with your enemy. Then he becomes your partner.’ De wereld zal zijn wijsheid missen.’   Culemborg in verzet tegen apartheid In de jaren ’80 sloot Culemborg zich met tientallen andere gemeenten aan bij de vereniging Lagere Overheden Tegen Apartheid (LOTA). Die had tot doel het regime in Zuid-Afrika en bedrijven die zaken deden met de Zuid-Afrikaanse regering te boycotten. Volgens Koos ter Hoeven van de gemeente Culemborg is Mandela een van de inspirators geweest om mee te doen aan LOTA.   Ter Hoeven denkt niet dat Mandela tijdens zijn gevangenschap ervan op de hoogte was dat Culemborg zich het lot van de ANC-leider en de gediscrimineerde meerderheid in Zuid-Afrika aantrok “maar natuurlijk wist hij wel dat er wereldwijd bewegingen gaande waren om hem vrij te krijgen”, aldus Ter Hoeven. En ook na de afschaffing van de apartheid bleef Culemborg volgens Ter Hoeven actief met het steunen van Zuid-Afrika met het opbouwen van de lokale gemeenschap. Dat is ook de reden dat veel straten in de stad vernoemd zijn naar anti-apartheidsstrijders zoals Nelson Mandela maar ook Steve Biko en Christiaan Beyers Naude.   Een oorkonde van Mandela voor Culemborg   In 1999 kreeg Culemborg erkenning voor de steun aan de toenmalige president Mandela van Zuid-Afrika, in de vorm van een oorkonde. Ter Hoeven: “Wij vonden dat wel heel bijzonder maar in alle eerlijkheid vermoeden we dat hij door zijn adviseurs is ingefluisterd dat dit een goede zaak zou zijn. Ik vermoed daarin ook een rol van de ambassade”. De oorkonde heeft opvallend genoeg geen mooi plekje in het gemeentehuis van Culemborg gekregen maar ligt in het Regionaal Archief Rivierenland.

Shadow

BEZOEK MUSEUM JAN VAN RIEBEECKHUIS TIJDENS OPEN MONUMENTENDAG

Macht & Pracht, het thema van Open Monumentendag 2013, past natuurlijk uitstekend bij Museum Jan van Riebeeckhuis! De rijkdom, schoonheid en grootsheid die macht kon voortbrengen is goed terug te zien in zowel de permanente tentoonstelling als het gebouw zelf. Hiernaast besteden wij extra aandacht aan het thema via een bijzondere, tijdelijke foto-expositie, te bezichtigen in de ommuurde kruidentuin. Tijdens Open Monumentendag (14 september 2013) is het museum, gelokaliseerd aan de Achterstraat 36-38 te Culemborg, van 10.00 tot 17.00 uur gratis toegankelijk voor het brede publiek. Toegang via Pim van Veen Makelaardij.   In het museum kunnen jong en oud op verschillende multimediale manieren (o.a. nieuw infogame via touchscreen) kennismaken met de persoonlijke geschiedenis van de 17e-eeuwse Culemborger en ontdekkingsreiziger Jan van Riebeeck, die in 1652 Kaap de Goede Hoop stichtte voor de VOC. Van Riebeeck speelde vervolgens een belangrijke rol in de ontwikkeling van Zuid-Afrika in de 17e eeuw. Daarnaast wordt de bezoeker geïnformeerd over de huidige relatie tussen de stad Culemborg en Zuid-Afrika.

Shadow

Groep 7 Oranje Nassauschool organiseert vossenjacht

Groep 7 van de Oranje Nassauschool (locatie Roma) heeft op vrijdag 22 maart 2013 met een spetterende weeksluiting een groot project over de Gouden Eeuw en de VOC afgesloten. De leerlingen zijn wekenlang bezig geweest om van alles te leren over het thema. Dit deden ze onder andere door zelf een vossenjacht te organiseren door het centrum van Culemborg. Na vergaderd te hebben met onze conservator werd er besloten het Jan van Riebeeckhuis ook bij de vossenjacht te betrekken. Hier werd een vos verstopt (natuurlijk was dit Jan van Riebeeck!) en de deelnemende groepjes konden hier letters en zeemijlen verzamelen door opdrachten uit te voeren. Niet alleen de vossenjacht was een groot succes, de leerlingen hebben gedurende de weken dat het project liep ook allerlei zaken die met het thema te maken hebben zelf gemaakt. Zo viel er tijdens de weeksluiting een prachtig VOC-schip te bewonderen, zelf gemaakte kleding uit de tijd van Jan van Riebeeck, een poppenkast-spel over zo’n VOC-reis met zelfgemaakte poppen en als klap op de vuurpijl was ook nog eens ‘Goede Hope’, het fort dat Jan van Riebeeck stichtte op Kaap de Goede Hoop, helemaal nagebouwd!

Shadow

Steun Van Ewijck Stigting voor Museum Jan van Riebeeckhuis

Het Jan van Riebeeckhuis is verheugd te kunnen berichten dat we een mooie donatie ontvangen hebben van de Zuid-Afrikaanse Van Ewijck Stigting. Het verzoek van de stichting was dat het museum hiermee een item aankoopt dat in de verzameling past, met erkenning aan de van Ewijck Stigting. De donatie zal ingezet worden om een interactief spel over Jan van Riebeeck te realiseren. Via het spel kan de bezoeker zijn kennis over Jan van Riebeeck en Zuid-Afrika testen. Dit spel sluit goed aan op onze verzameling en er wordt naar gestreefd dat het spel voor alle leeftijden en categorieën bezoekers interessant zal zijn.  Er zal een touchscreen computerscherm in een meubel worden ingebouwd en de bezoeker kan dit bedienen en zijn kennis testen. Ook kunnen scherm en computer worden gebruikt om meer informatie over Van Riebeeck, Zuid-Afrika en de ‘reizen naar de Oost’ voor jongere en oudere bezoekers te tonen. Een ervaren ontwerper is bezig de door ons gewenste applicatie te ontwikkelen; volgende maand hopen wij u hier meer over te kunnen berichten!

Shadow

Steun Lions voor Museum Jan van Riebeeckhuis


‘Ik ben blij u deze cheque te mogen aanbieden,’ sprak Jan van Hoof namens de Lions. ‘Het is een klein, maar prachtig museum. Ik ben ervan overtuigd dat onze bijdrage hier goed terecht komt.’ Op de foto van links naar rechts Lieneke Westerink en Jan van Hoof. Op de achtergrond is nog net de renaissance rankenkast met het gerestaureerde aardewerk zichtbaar dat tijdens de restauratie bij opgravingen in de tuin werd gevonden.

De Lions van Culemborg en omstreken zetten zich al jaren in voor goede doelen. Dat doen ze onder meer via een jaarlijks kalenderproject. Voor 2012 was de kalender gewijd aan Museum Jan van Riebeeckhuis. De kalender is in de boekhandel te koop, maar wordt voor het grootste deel door de leden van de Lions aan de man gebracht. Een belangrijk deel van de kalenders wordt door de Culemborgse bedrijven afgenomen. Die zien in de altijd prachtig uitgevoerde kalenders een waardevol geschenk voor hun zakelijke relaties. Voor de kalender van 2012 hebben de Lions inmiddels de balans opgemaakt van het resultaat werd € 4.000 bestemd voor Museum Jan van Riebeeckhuis. Dit bedrag werd vorige week in de vorm van een symbolische cheque aangeboden aan Lieneke Westerink, conservator van het museum. Lieneke nam verheugd de cheque in ontvangst. ‘Dit bedrag komt heel goed van pas,’ zo vertelde ze. ‘Het museum draait nu een jaar sinds de herinrichting. In voorgaande jaren kwamen er wel bezoekers, maar toen was er behalve het mooi gerestaureerde gebouw niet veel te zien. Dat is nu wel anders. Het jaarlijks bezoekersaantal is verdubbeld. Door scholen wordt goed gebruik gemaakt van het museum in het kader van erfgoedonderwijs. In die lijn willen we het museum nog verder uitbreiden. We zijn in overleg met een ontwerper om via een interactief spel de informatieoverdracht voor museumbezoekers nog interactiever te maken. De bijdrage van de Lions maakt het mogelijk binnenkort het groene licht voor de ontwerpfase te geven.’

Na de overhandiging van de cheque leidde Lieneke de Lions rond in het museum. Ook werd een bezoek aan de kruidentuin gebracht.  

Shadow

Open monumentendag 2012 groot succes!

Op zaterdag 8 en zondag 9 september 2012 was het museum Jan van Riebeeckhuis extra geopend vanwege Open Monumentendag. Medewerkers van het museum en vrijwilligers pakten groots uit door zelfgemaakt eten mee te nemen dat te maken had met de collectie of Jan van Riebeeck. Zo kon men in het kraampje voor het museum gratis scheepsbeschuit proeven, of speciale zeebenensoep: soep die door de zeelui bijna dagelijks gegeten werd, met ingrediënten als bier, gerst en pruimen. De specerijen die de VOC (mede dankzij Jan van Riebeeck) naar Nederland haalden werden ook niet vergeten: er waren gember- en venkelkoekjes te proeven en allerlei soorten thee, bijvoorbeeld Ceylonthee. Wat betreft het bestuur van het museum was Open Monumentendag 2012 een groot succes: we hebben ruim 200 bezoekers mogen verwelkomen! Hartelijk dank aan iedereen die ons bezocht heeft, graag tot ziens!    

Shadow